Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění k zářijovému termínu SZZk na KAE

Vážení studenti,

upozorňuji, že v harmonogramu akademického roku  KAE , což je oficiální dokument dostupný trvale na webu KAE, upravující průběh studia, je jasně vymezeno, za jakých podmínek se lze přihlásit k zářijovému termínu SZZk.

Cituji:

„Na KAE je zářijový termín pouze opravný! Studenti absolventských ročníků, kteří absolvují letní semestr posledního ročníku v zahraničí (tj. semestr, po němž bezprostředně hodlají složit SZZk), mohou požádat písemně vedoucí KAE o povolení zářijového termínu jako prvního řádného. V žádosti uvedou harmonogram svého studia v zahraničí. Žádost musí být doručena vedoucí KAE do konce března příslušného semestru. Rozhodnutí bude studentovi sděleno do konce dubna.“

To znamená, že na zářijový termín v roce 2013 se mohou hlásit pouze studenti, kteří

– buď nevyhověli u předchozího termínu, a termín pro ně je tedy opravný

– nebo byli v LS 2013 na zahraničním studijním pobytu a požádali o možnost konat SZZk v září 2013

Upozorňuji se vší vážností, že studenti, kteří nesplňují toto vymezení, nebudou k SZZk v září 2013 připuštěni, neboť nedodržují ustanovení harmonogramu KAE.

Jaroslava Kubátová

 

 

Comments are closed.