Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k uznávání kreditů ze zahraničí

V AR 2012/3 byl zaveden nový systém uznávání kreditů ze zahraničí na FF UP. Tento rok funguje jako pilotní, proto prosím věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným pokynům:

1) s žádostí o uznání kreditů ze zahraničí na KAE se prosím obracejte na dr. Slavíčkovou – rámcová pravidla viz http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/zahranicni-spoluprace/studium-v-zahranici/

2) proto, aby mohly být kredity ve stagu uznány, je povinností studenta doložit ToR + vyplnit všechny údaje ve stagu + další:

– nově vytvořené kódy předmětů, které chcete uznat na KAE, musí začínat kae/  – ostatní nebudou reflektovány

– pokud to neobsahuje ToR, musí student doložit: zdali byl předmět ukončen Zk nebo z, datum Zk nebo z, výsledek ve formě ECTS grade, resp. tabulku pro převod známek mezi local grade a ECTS grade

– student dodá přehledný návrh, které předměty chce uznat jako B, resp. C, např. ve formě: nový kód předmětu ze zahraničí – uznat jako B

– nahrazují se POUZE předměty typu A, a to v minimální možné míře, tyto předměty je také nutné zahrnout do návrhu např. ve formě: nový kód předmětu ze zahraničí – nahradit za: kód A-předmětu na KAE

Berte prosím ohled na to, že od 1.7. do 16.8. čerpám řádnou dovolenou. O uznání předmětu je možné požádat i jen mailem, avšak pouze za předpokladu, že dodáte všechny výše uvedené informace. V době dovolené nebudu na emaily odpovídat. Termín stanovený zahraničním oddělením FF pro zadání všech kreditů do stagu byl stanoven na 20.8. viz info níže.

P. Slavíčková

Comments are closed.