Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Praxe na KAE

KAE v rámci projektu OPVK Inovace výuky ekonomických disciplín na UP nabízí svým studentům možnost odborné konzultace a poradenství v rámci zřizování praxí, za které máte možnost získat kredity (KAE/PX1, PX2 a ZP). Pro více informací se můžete obracet na: kristyna.potuckova01@gmail.com. Pro administrativní organizaci praxí na KAE se obracejte nadále na dr. Slavíčkovou. Pokyny viz www.kae.upol.cz.

Comments are closed.