Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro diplomanty!

Důležité sdělení od proděkanky pro studijní záležitosti pro studenty/diplomanty:

V případě, že je práce řádně odevzdána a oba posudky jsou nedoporučující:

obhajoba se nekoná, práce je studentovi vrácena k přepracování. Do protokolu katedra napíše – Práce vrácena k přepracování, oba posudky nedoporučující. Datum: uvede se datum posledního posudku. Totéž se napíše i do STAGu do hodnocení. Ani do protokolu ani do STAGu se nepíše, že je obhajoba hodnocena F (protože se žádná nekonala). V tomto případě není podstatné, zda se student na obhajobu přihlásil, či zda má nebo nemá splněny studijní povinnosti – k obhajobě nedojde a k dispozici má poté již jediný možný termín.

Student se s vedoucím práce domluví, zda přepracuje práci bez změny tématu – v tom případě musí na SO oznámit, že žádá o nakopírování stejného tématu do STAGu. Pokud se s vedoucím domluví, že téma bude změněno, postupuje stejně jako při běžné změně tématu BP/DP. Student je povinnen kontaktovat vedoucího práce k domluvě.

Po opětovném odevzdání práce má student právo na konání obhajoby i přes případné znovu nedoporučující stanovisko vypracovaných posudků. Pokud student práci neobhájí, je to důvod pro ukončení studia.

 

 

Comments are closed.