Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka stáží

Člověk v tísni

ČvT chce dát možnost studentům získat zkušenost s pobytem na misi a rozšířit své znalosti. Stážistické pozice jsou vypisovány cca třikrát ročně. Délka pobytu je minimálně 3 měsíce. ČvT hradí v tomto případě pouze ubytování, veškeré další náklady spojené s výjezdem a pobytem si hradí stážista ze svých zdrojů (granty na univerzitách, programy Erasmus, Socrates, individuální zdroje aj.) Více tady: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=705

 

NESEHNUTÍ

Nezisková organizace Nesehnutí nabízí možnosti stáží. Jde o realizace (spolu-realizace) kampaně či akce. Ideální doba stáže je 2 měsíce (po domluvě a vzhledem k aktuálním možnostem je možno dobu stáže upravit na jeden až tři měsíce). Pracovní doba může být značně flexibilní, nicméně je třeba počítat s odpracováním 5-10 hodin týdně. Více tady: http://dobrovolne.nesehnuti.cz/prax/

Možné nástupy:

  • Týden lidských práv – říjen
  • Vyhlášení soutěže o Sexistické prasátečko – říjen,
  • Mezinárodní den uprchlíků – duben
  • Mezinárodní den rovnosti mužů a žen,. -duben

Náplň stáže:

  • vyhledávání grantových a fundraisingových příležitostí na podporu akce
  • plánování, logistika a organizace akce
  • prezentace na infostánku
  • vytváření propagačních materiálů
  • vytváření mediální kampaně na podporu akce – využívání různých druhů sociálních médií k oslovení cílové skupiny.

 

Post Tagged with

Comments are closed.