Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Vyhlášení Studentské grantové soutěže

Upozorňuji všechny zájemce z řad magisterských studentů na vyhlášení výzvy pro podávání projektů v rámci Studentské grantové soutěže na FF UP. Jako projekt je možné použít i např. výzkum realizovaný v rámci diplomových prací. Více informací viz:

http://www.upol.cz/aktualita/clanek/studentska-grantova-soutez-1/

V případě potřeby nabízím konzultace v pravidelném čase čt 14-15. P. Slavíčková

Comments are closed.