Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy závěrečných prací psaných pod garancí KAE

Vážení studenti,

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku magisterského studia.
Zápis na diplomové práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 29. 10. 2012 v 20:00. Všechny dřívější pokusy o zápis budou bez náhrady vymazány. Agenda diplomových prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, směrnicí děkana FF č. SD-1/2012, pokynem vedoucí KAE č. 01/2007/2012 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE, harmonogramem a.r. 2012/2013 pro FF UP a jeho upřesněním pro KAE.

Více o zápisech v dokumentu ke stažení Zapisy_zaverecnych_praci.

V případě dotazů nebo problémů mě, prosím, kontaktujte na e-mailu: lucie.zavodna@gmail.com

S přáním pěkného dne

Lucie S. Závodná

Post Tagged with ,

Comments are closed.