Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zapisování do kurzů v Moodle

Upozorňuji studenty, kteří mají povinnost studovat s užitím LMS Moodle, že musí důsledně dodržovat pokyny k zápisu do kurzu na jakdomoodle.blogspot.com

Mnozí z vás si vytvoříte účet v Moodle, ale nezapíšete se do kurzu – k tomu slouží tlačítko Zapsat se do (tohoto) kurzu.

Když to neuděláte, a jen na kurz klikáte, pochopitelně nevidíte vložené materiály a nedostáváte e-maily.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.