Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro diplomanty J. Kubátové (a.r. 2012-13)

Vážení diplomanti,

termíny odevzdání prací jsou uvedeny v harmonogramu KAE.

Diplomantům, kteří hodlají odevzdat práce k lednovému termínu obhajob mohu jen doporučit, aby s prací a konzultacemi započali neprodleně. Pro komunikaci a vyhrazenou dobu mých reakcí platí totéž, co je uvedeno v níže zveřejněném dokumentu. Zejména berte zřetel na mou nepřítomnost v době pracovních cest.

Pro studenty, kteří hodlají obhajovat práce v květnovém/červnovém termínu platí důrazná doporučení uvedená zde Info_pro_diplomanty_J_Kubatove_2012

Těším se na spolupráci

JK

 

Post Tagged with

Comments are closed.