Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka prof. Hertela

Pro jistotu studentům kuzů pof. Hertela připomínáme, že jeho výuka je bloková, a probíhá takto:

IM  – proj. G. Hertel -2.10. a 3.10. 2012, vždy od 13.15 do 18.15 v 1.25

QM – prof. G. Hertel -16.10. a 17.10.2012, vždy od 13.15 do 18.15 v 1.25

Z ostatní výuky KAE jsou studenti v době konání IM a QM omluveni, ale musí o své vyučující informovat předem.

 

Comments are closed.