Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení pro diplomanty ing. R. Lešingrové, Ph.D.

Všichni studenti, kteří píší (resp. mají psát) bakalářské a magisterské práce pod vedením ing. R. Lešingrové, Ph.D. , jsou rozhodnutím VK dnešním dnem převedeni pod vedení ing. Lucie S. Závodné.

Studenti se s ing. Závodnou neprodleně zkontaktují a dohodnou na dalším postupu práce.

J. Kubátová

 

Post Tagged with ,

Comments are closed.