Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pozvánka na přednášky odborníků – sudé úterky 11.30 – 13.00

Milí studenti,

v tomto semestru zahajuje KAE cyklus přednášek odborníků ve vědě na zajímavá rozšiřující témata související s obsaem studia na KAE. Kurz si můžete buď zapsat jako B nebo C předmět KAE/PCVV1 (B či C závisí na oboru vašeho studia), ale pokud vás zajímá jen konkrétní téma, můžete přednášku do naplnění kapacity učebny navštívit, aniž byste byli do kurzu zapsáni. Kurzy se konjí v sudé úterky od 11.30 do 13.00 v učebně 1.25.

Plán přednášek pro ZS 12

18.9. Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.: ICT bezpečnost
2.10. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.: Lidský činitel v projektovém řízení a slabá místa projektů
16.10. Prof. Bandara Wanninayake, Srí Lanka: Local Brands Support
30.10. Ing. Jiří Fiedler, Ph.D., ing. Jana Horáková: Význam komunikace pro práci manažera
13.11. Ing. Martin Seidler: Six Sigma  – Metoda trvalého zlepšování procesů
27.11. Ing. Václav Švec, Ph.D.: Analytické myšlení ve strategickém řízení – příklad analýzy zájmových skupin
11.12. Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.: Řízení znalostních pracovníků

 

Post Tagged with

Comments are closed.