Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Opravný termín pro absolvování KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD

ZTPA

Student zapsaný na předmět ZTPA, který na první pokus nesplnil:

– se zúčastní jakékoliv mezinárodní vědecké konference v oboru ekonomie konané v ČR nebo zahraničí jako posluchač.

Svoji pasivní účast garantovi kurzu doloží certifikátem vystaveným pořadatelem konference a k němu přiloží recenzi, v níž vyhodnotí přínosnost a aktuálnost jednotlivých příspěvků na konferenci prezentovaných, nejpozději do 30. 6. 2012.

ZTPB

Student zapsaný na předmět ZTPB, který na první pokus nesplnil:

– se zaregistruje jako aktivní účastník na jakoukoli mezinárodní vědeckou konferenci v oboru ekonomie v ČR nebo zahraničí

– vypracuje a odešle anotaci příspěvku do organizátory stanoveného termínu

– zúčastní se jako posluchač celé konference.

Svoji pasivní účast, registraci a zaslání anotace garantovi kurzu doloží certifikátem vystaveným pořadatelem konference a recenzí, v níž vyhodnotí přínosnost a aktuálnost jednotlivých příspěvků na konferenci prezentovaných, nejpozději do 30. 6. 2012.

ZTPC

Student zapsaný na předmět ZTPC, který na první pokus nesplnil:

– se zaregistruje jako aktivní účastník na jakoukoli mezinárodní vědeckou konferenci v oboru ekonomie v ČR nebo zahraničí

– vypracuje a odešle anotaci příspěvku do organizátory stanoveného termínu

– prezentuje na konferenci svůj příspěvek

– zúčastní se jako posluchač celé konference.

Aktivní účast na konferenci student doloží certifikátem vystaveným pořadatelem konference, a to nejpozději do 30. 6. 2012. V tomto případě získává student kredity jak za ZTPB, tak i ZTPC.

ZTPD

Student zapsaný na předmět ZTPD, který na první pokus nesplnil:

– se zaregistruje na jakoukoli mezinárodní vědeckou konferenci v oboru ekonomie v ČR nebo zahraničí

– vypracuje a odešle anotaci příspěvku do organizátory stanoveného termínu

– prezentuje na konferenci svůj příspěvek

– zúčastní se jako posluchač celé konference

– jeho příspěvek bude otištěn v konferenčním sborníku.

Aktivní účast na konferenci student doloží certifikátem vystaveným pořadatelem konference, a to, nejpozději do 30. 6. 2012. V tomto případě získává student kredity jak za ZTPB, tak i ZTPD.

Comments are closed.