Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro studenty ing. Závodné k předmětům UEZU a CR1

Milí studenti,

ing. Závodná je bohužel nemocná, proto se její výuka ani konzultace v prvním týdnu semestru (tj. 17. – 21.9.) nekonají.

Studentům jsou náhradou uloženy tyto úkoly:

Úkoly místo první hodiny Základů ekonomie (KAE/UEZU)

Najděte novinový článek, který pojednává o základních ekonomických veličinách – tyto veličiny z něj vypište a vysvětlete jejich význam.

Použijte, prosím, základní doporučenou literaturu k tomuto předmětu – viz popis předmětu na portal.upol.cz

Článek a zpracovaný úkol přineste na následující výuku.

 

Úkoly místo první hodiny Ekonomiky cestovního ruchu I. (KAE/CR1)

Vyplňte, prosím, následující otázky a přineste vytisknuté na další hodinu:

Proč jste se rozhodli studovat cestovní ruch?

Co od studia očekáváte?

Co je to cestovní ruch? Kam ho řadíme?

Kdo je to subjekt cestovního ruchu? Kdo je objektem?

Kam se v klasifikaci účastníků cestovního ruchu řadíte vy sami?

Jaký druh a formu cestovního ruchu obvykle využíváte?

(Pro zpracování použijte buď doporučenou literaturu nebo internetové zdroje)

 

Aktuální informace o výuce ing. Závodné budou sděleny opět na tomto místě (kae.cz).

Post Tagged with , ,

Comments are closed.