Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Manažerská psychologie – témata

Milé studentky a studenti, posílám slíbený harmonogram témat do MPS. 8/10       Self management 15/10    Stres management 22/10    Koučink, mentoring 29/10    Psychologické aspekty v podnikání 5/11       Time management, work life balance 12/11    Osobnost manažera – POZOR PŘEDNÁŠKA ZAHRANIČNÍHO LEKTORA 26/11    Assessment a development centra 3/12       Motivace, týmová práce   KS

read more

Nabídka kurzu KPE/PM

Vážení a milí studenti, stále máte možnost zapsat se do kurzu PROJEKTOVÝ MANAGEMENT- KPE/PM, ve kterém se seznámíte s praktickými aspekty přípravy a realizace projektů nejrůznějších tematických / regionálních operačních programů a dalších dotačních titulů. Celý kurz je úzce navázán na praxi a budete mít tedy možnost řešit také zcela reálné situace a projektové žádosti. […]

read more

Výuka prof. Hertela

Pro jistotu studentům kuzů pof. Hertela připomínáme, že jeho výuka je bloková, a probíhá takto: IM  – proj. G. Hertel -2.10. a 3.10. 2012, vždy od 13.15 do 18.15 v 1.25 QM – prof. G. Hertel -16.10. a 17.10.2012, vždy od 13.15 do 18.15 v 1.25 Z ostatní výuky KAE jsou studenti v době konání […]

read more

Přednáška – MO1 – ing. Řezník

Milí studenti, přednáška ing. Řezníka  MO1, která původně měla být ve Velké učebně, se ve čtvrtek koná v učebně č. 117. H.K.  

read more

Důležité sdělení studentům kurzu Virtual Work

Milí studenti, na první hodinu Virtual Work (2.10. od 16.45) si přineste myš s USB konektorem a sluchátka s mikrofonem  (headset). Studentům budou po dobu kurzu zapůjčeny notebooky, avšak je nutno mít vlastní příslušenství (myš, headset). Toto vybavení budete potřebovat už na první výuce!

read more

KAE/IM Syllabus and Learning and Teaching Targets

Dear Innovation Management students, here are available Syllabus and  Learning and Teaching Targets for your lessons in the winter term 2012. Your lessons with prof. Hertel are held October 2 and 3, 13.15 – 18.15, room 1.25.

read more

Sdělení pro diplomanty ing. R. Lešingrové, Ph.D.

Všichni studenti, kteří píší (resp. mají psát) bakalářské a magisterské práce pod vedením ing. R. Lešingrové, Ph.D. , jsou rozhodnutím VK dnešním dnem převedeni pod vedení ing. Lucie S. Závodné. Studenti se s ing. Závodnou neprodleně zkontaktují a dohodnou na dalším postupu práce. J. Kubátová  

read more

Message from Mgr. Pavel Kleisl

Hi everybody – students of both my Thursday classes I set up the following accounts for you: For the 0945 class: MAY2012DAY@hotmail.com              Password as we agreed upon (the first two letters are capital). For the 1130 class: HOLLY2012WOOD@hotmail.com        Password as we agreed upon (the first letter […]

read more

Info k předmětům CR1 + UEZU

Milí studenti, ing. Závodná Lucie začne své kurzy přednášet od pondělí 24.9.2012.   H.K.    

read more

AKTUALIZACE Sdělení studentům kurzů KAE/UZP a KAE/UZS – Jak se stát úspěšným zaměstnancem?

Milí studenti, poslední a definitivní vyjádření k rozvrhu výuky KAE/UZP a UZS je následující: V ZS začne výuka 27.9.2012, bude od 11.30 do 13.00 a bude každý týden. V LS bude výuka probíhat ve čtvrtek 1x za 14 dní od 11.30 do 14.45 . V STAGu bude rozvrhová akce opravena a se zapsanými studenty navážou […]

read more

Opravný termín pro absolvování KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD

ZTPA Student zapsaný na předmět ZTPA, který na první pokus nesplnil: – se zúčastní jakékoliv mezinárodní vědecké konference v oboru ekonomie konané v ČR nebo zahraničí jako posluchač. Svoji pasivní účast garantovi kurzu doloží certifikátem vystaveným pořadatelem konference a k němu přiloží recenzi, v níž vyhodnotí přínosnost a aktuálnost jednotlivých příspěvků na konferenci prezentovaných, nejpozději do 30. 6. 2012. […]

read more

Nabídka výběrového kurzu.

Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, si dovoluje studenty FF UP upozornit na výběrový kurz Aktuální problémy současné ekonomiky KPE/APE, vyučovaný Janem Macháčkem, ekonomickým analytikem Respekt.cz. Výuka bude probíhat blokově během čtyř pátků zimního semestru. První setkání kurzu proběhne v pátek 22.9. v 11 hodin v aule FF UP, Křížkovského 10. Ivana Grenová

read more

Sdělení studentům oboru OFHP – NMgr.

Milí studenti, po dalším kole diskusí s Mgr. Koníčkovou bylo rozhodnuto, že kurzy KAE/CPP2 a KAE/CPP3 Cyklus přednášek odborníků z praxe 2, 3 KAE/PCVS1 a KAE/PCVS2 Soft Skills – přednáškový cyklus odborníků 1, 2 KAE/PCVV1 a KAE/PCVV2 Přednáškový cyklus odborníků ve vědě 1, 2 KAE/DW1 a KAE/DW2 Diskuzní workshop s odborníky z praxe 1, 2 je […]

read more

Prezentace z KAE/PCVV1

Milí studenti, prezentace z kurzu PCVV1 jsou vkládány na Moodle KAE do kurzu KAE/PCVVx. Pro stažení či prohlížení prezentací stačí do kurzu vstoupit jako host Do Moodle KAE vstoupíte podle pokynů na jakdomoodle.blogspot.com

read more

Sdělení k první výuce RM1

Milí studenti Manažerského rozhodování 1, v návaznosti na první výuku RM1 sděluji, že – Prezentace k Řízení změn vyvěsím až po dokončení všech částí výkladu tohoto tématu – V době výuky prof. Hertela budou studenti zapsaní do jeho kurzů z RM1 i dalších kurzů KAE omluveni, aniž by se jim absence započítávala do povoleného limitu, […]

read more

Praktické semináře „Po studiu“

Zdá se Vám škola příliš teoretická? Chcete ochutnat reálný život? Přihlaste se do kurzu „Zaměstnavatel“ (KAE/ZAS a KAE/ZAP) a zjistěte, jestli zvládnete někoho zaměstnat. Jak to udělat Vám poradí: Ing. Radim Jančura (podnikatel roku 2005, Student Agency, s.r.o.), Mgr. Hana Pitnerová (HR osobnost regionu 2011, Hella autotechnik, s.r.o.) a další. Kompletní seznam rad i rádců […]

read more

Pozvánka na přednášky odborníků – sudé úterky 11.30 – 13.00

Milí studenti, v tomto semestru zahajuje KAE cyklus přednášek odborníků ve vědě na zajímavá rozšiřující témata související s obsaem studia na KAE. Kurz si můžete buď zapsat jako B nebo C předmět KAE/PCVV1 (B či C závisí na oboru vašeho studia), ale pokud vás zajímá jen konkrétní téma, můžete přednášku do naplnění kapacity učebny navštívit, […]

read more

To KAE/EFE applicants

Dear students, As there are more applicants now than seats in the classroom, I will have you write a test. The top 15 or so (depending on the number of seats) will be accepted. Sorry about that but the room is not inflatable. P. Kleisl

read more

Výuka 17.9.2012 – MPS, PM

Milé studentky a studenti, z důvodu služební cesty výuka Projektového řízení a Manažerské psychologie dne 17.9.2012 bude zrušena. Formu náhrady domluvíme dne 24.9.2012, kdy bude výuka řádně zahájena. Děkuji za pochopení a těším se na setkání 24.9.2012. Klára Seitlová

read more

Nabídka spolupráce pro studenty

KAE přijme dva studenty/studentky pro organizační podporu výuky prof.  Hertela. Komunikačním jazykem je angličtina. Studenti musí být k dispozici v době výukových a zkušebních bloků prof. Hertela (40. týden a 42. týden 2012 a 4. týden 2013, neplánují také dlouhodobý výjezd v LS). Studenti musí být alespoň ze 2. ročníku Bc. studia (znalost prostředí FF), […]

read more