Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/ IM a KAE/QM příští akademický rok (12/13)

Vzhledem k tomu, že někteří studenti si budou předměty KAE/IM a KAE/QM  zapisovat ve druhém ročníku Mgr. studia, bude jejich výuka zařazena do zimního semestru. Volitelný Knowledge Management bude vyučován v letním semestru.

Termíny:

IM: 2. – 3.10.2012
QM: 16. – 17.10. 2012
Kolokvia z IM a QM: 21.-24.1.2013

JK

Post Tagged with ,

Comments are closed.