Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Info ke státnicovým kódům – SZE, BCDP a MADP

Info pro studenty oboru AES (Bc. + NMgr.)  a pro studenty (všechny obory), kteří obhajovali své BP/DP:

Info ke kódu KAE/SZE:

Tento kód slouží POUZE  pro přihlášení se na státnice. Pokud byste tento kód neměli zapsaný, tak se vám státnicové termíny ve STAgu nezobrazí. Státnice se skládají  z několika předmětů, a  pouze k těmto státnicovým předmětům se  do STAgu zapisují známky.  Nelekejte se proto, že kód SZE máte nevyplněn (nebo dokonce nesplněn).

 

Info ke kódu KAE/ BCDP  + MADP:

Tyto kódy opět slouží pouze pro přihlášení na obhajoby. Známka a průběh obhajob se vám pod vašim přihlášením nezobrazují.   Nebojte, vše bude ale vytištěno na Diploma Supplementu.

 

H.K.

 

 

 

Comments are closed.