Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení studentům, kteří přistupují k obhajobám a ústním SZZk

Vážení studenti,

na základě dnešního celouniverzitního doporučení pana prorektora pro studium doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D.  vás prosím, abyste upustili od případné přípravy a podávání pohoštění zkušebním komisím. Toto doporučení dle pana prorektora směřuje k tomu, aby ze strany studentů nemohla být zpochybněna objektivita zkoušejících.

Děkuji

Jaroslava Kubátová

 

Post Tagged with ,

Comments are closed.