Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kolokvia z IM a QM

Vážení studenti,

od 8.5. se můžete zapisovat do STAGu na kolokvia z IM a QM. Termíny jsme vypisovali podle instrukcí prof.  Hertela. Prosím, pokud by se vyskytly nějaké organizační problémy se zápisem, řešte je přímo s paní Hanou Krylovou.

Dále, prosím, dbejte následujících pokynů prof. Hertela:

“INNOVATION MANAGEMENT” and “QUALITY MANAGEMENT”

Colloquium with the student’s projects

General Content: Presentation of the project results

General prerequisites:

  • Project work and results are  documented regarding prof. Hertel’s project description,
  • received by prof. Hertel 1/one week before the colloquium (at least) and accepted

 

Post Tagged with , ,

Comments are closed.