Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici FRANCOUZSKY HOVOŘÍCÍ ASISTENTKA:

Hovoříte plynně francouzsky a dorozumíte se i anglicky? Chcete využívat francouzštinu pro denní komunikaci? Překlád odborných textů z a do Fj je pro Vás výzva? Máte znalost z výrobního prostředí? Potom jste pro nás vhodným uchazečem! Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.peoplepoint.cz/pozice/65_francouzsky-hovorici-asistentka V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na lunackova@peoplepoint.cz Aktuální přehled pozic sledujte […]

read more

Zkouškové termíny IM a QM

U termínů IM a QM vypsaných ve Stagu na 11.6.2012 se mění místo – tedy neplatí učebna 127,  správné místo bude učebna 125. zp    

read more

Zápisy KPE/EUE2 do indexů

Milí studenti, v úterý 22. 5. se můžete od 15:30 do 16:00 stavit pro zápisy do indexu do kanceláře dr. Šůstkové (Křížkovského 12, 2. patro). Vezměte si s sebou záznam ze stagu, co chcete zapsat. Markéta Šůstková

read more

SZZk a obhajoby na KAE – červen 2012

V příloze této informace naleznete „časový harmonogram“ průběhu SZZk a obhajob na KAE. Informace o čase a místě u vypsaných termínů ve STAGu považujte pouze za orientační. Zmíněná příloha je k dispozici právě zde:   Harmonogram_SZZk_obhaj_červen Prezentace (powerpoint) pro ohajoby zašlete nejpozději do 29.5.2012 na adresu:  zpu.kae@gmail.com Název souboru:  Příjmení_jméno   zp    

read more

Výsledky zp. a ZK testu z MK2

Výsledky zápočtového a zkouškového testu z KAE/MK2  (z 4.5.2012) jsou zapsané ve STAGu. Další termín je vypsán na pondělí 28.5.2012 od 16hod. (uč. 127). V tento den můžete shlédnout své testy a kdo bude chít, tak si nechat zapsat známku do indexu.   H.K.    

read more

Poslední termín zkoušky z LZ2

Ve STAGu je vypsán poslední termín zkoušky z LZ2 pro LS 12. Upozorňuji, že písemná zkouška probíhá v učebně 127, a to paralelně s jinou písemnou zkouškou. JK

read more

Konzultace K. Bendová od 15.5.2012

Milé studentky, milí studenti, od 15.5.2012 budou konzultace možné pouze po předešlé domluvě. Vzhledem k přijímacím zkouškám a jiným povinnostem není možné dodržet standardní termíny. Prosím o zaslání emailu v případě žádosti na konzultaci . Posléze obdržíte možné termíny schůzky. Děkuji za pochopení KB

read more

Výsledky zp.a ZK testu z UP2

Milí studenti, ve STAgu jsou zapsány výsledky ze zápočtového a zkouškového testu z UP2. Hodně z vás splnilo zápočet i zkoušku, někteří pak mají splněný pouze zápočtový test  a jen minimum nemá zp.+ZK. Další termín z UP2 je ve STAGu vypsán na pondělí 21.5.2012. H.K.

read more

Výsledky zkouškového testu z MG2

Výsledky zkouškového testu z MG2 z 27.4.2012 se dozvíte v tomto souboru. H.K.

read more

Konzultační hodiny dr. Slavíčková 10.5.

Z důvodu nemoci ruším konzultační hodiny ve čtrtek 10. 5. Výsledky zápočtového testu EIP budou k dispozici ve Stagu. K dispozici budu opět příští týden. Děkuji za pochopení. P. Slavíčková

read more

Info studentům předmětu FI2 – páteční výuka

V souvislosti s ukončením semestru sděluji , že podmínkám zápočtu z předmětu FI2  (docházka) nevyhověli tito studenti: Birčák S., Dluhošová B., Chyťová I., Neufusová M., Prudnikovová J., Sikora E., Strapina O., Svárovská L., Turoňová M., Varmuža J., Wojnar M. a Jursa R. Jiří Klvač, KAE  

read more

Kolokvia z IM a QM

Vážení studenti, od 8.5. se můžete zapisovat do STAGu na kolokvia z IM a QM. Termíny jsme vypisovali podle instrukcí prof.  Hertela. Prosím, pokud by se vyskytly nějaké organizační problémy se zápisem, řešte je přímo s paní Hanou Krylovou. Dále, prosím, dbejte následujících pokynů prof. Hertela: “INNOVATION MANAGEMENT” and “QUALITY MANAGEMENT” Colloquium with the student’s […]

read more

Sdělení studentům, kteří přistupují k obhajobám a ústním SZZk

Vážení studenti, na základě dnešního celouniverzitního doporučení pana prorektora pro studium doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D.  vás prosím, abyste upustili od případné přípravy a podávání pohoštění zkušebním komisím. Toto doporučení dle pana prorektora směřuje k tomu, aby ze strany studentů nemohla být zpochybněna objektivita zkoušejících. Děkuji Jaroslava Kubátová  

read more

CR2 – Zápisy do indexů

Poslední a jediná příležitost získat zápisy atestací od ing. Bendy do indexu je v pondělí 14.5. v 10 hodin v místnosti 128.

read more

Zapsání atestace z KAE/CR2

Milí studenti, jestli budete chtít zapsat do indexu zápočet z CR2, tak možnost zápisu je v pátek 4.5.2012 od 8.00 hod., kdy bude na katedře přítomen ing. Benda. (Připomínám jen, že pro kontrolu studijních výsledků je rozhodující to, co máte zapsané ve STAGu a ne v indexu).   H.K.  

read more

Kurzy prof. Hertela KAE/QA Quality Management a KAE/IM Inovation Management

Prosím všechny studenty, kteří se těchto kurzů účastnili, aby se dostavili v jednom z uvedených termínů do učebny 1.25 za účelem evaluací, které jsou podmínkou pro ukončení kurzu vzhledem k tomu, že byl realizován v rámci projektu OPVK. Termíny: středa 9. 5. 12:30-13-15, středa 22. 5. 12:30-13:15, v případě nouze také v mých konzultačních hodinách […]

read more

Úprava konzultací 3. 5. – J. Kubátová

Z vážného pracovního důvodu budou konzultace 3. 5.  od 10 h do 11.25. Následně je prodlužuji od 12.00 do 12.30.  

read more

Pozvánka na přednášku

read more