Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SZZk a obhajoby na KAE

V termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku 2012/2013  naleznou všichni předběžně přihlášení vypsané termíny ve STAGu.  S ostatními se rádi uvidíme v dalším řádném termínu SZZk.

Respektujte,  prosím,  při přihlašování specifikaci termínu SZZk, tzn. čtěte pozorně, pro který obor studia je termín určen.

Termíny pro obhajoby diplomových prací budou člěněny podle vedoucích prací.

ZP

 

Post Tagged with

Comments are closed.