Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace ke SZZk a obhajobám na KAE

Od pondělí 16. 4. 2012 jsou k dispozici ve STAGu vypsané termíny pro přihlášení ke  SZZk a obhajobám diplomových prací na KAE.

Při přihlašování na jednotlivé termíny respektujte informaci v poznámce, tedy specifikaci, pro který obor studia, je daný termín vypsán.

Obdobně platí i pro obhajoby, u kterých jsou termíny členěny podle jmen vedoucích diplomových prací.

Čas a místo zkoušky je ve STAGU pouze orientační údaj. Na blogu KAE (kae.cz) naleznete následně „Časový harmonogram SZZk a obhajob na KAE“ s přesnou specifikací časů podle jednotlivých termínů.

Nastavené kapacity jsou vytvořeny i pro dodatečně přihlášené studenty.

 

ZP

Post Tagged with

Comments are closed.