Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Rozpis předpokládaných konzultací J. Kubátové ve zkouškovém období LS 2012

Termíny konzultací se mohou z pracovních důvodů měnit, případné změny budou uvedeny zde. Před plánovanou návštěvou si vždy, prosím, termín konzultací ověřte. Čtvrtek 17. 5. od  10.30 do 12.30 Pondělí 21.5. od 10.00 do 12.00 Čtvrtek 31.5. od  10.30 do 12.30 Pondělí 18.6. od 10.00 do 11.30 Pondělí 25.6. od 10.00 do 11.30 – poslední […]

read more

Informace pro studenty, kteří odevzdali závěrečné práce

Vážení studenti, termín vložení posudků vašich závěrečných prací do STAGu byl na KAE stanoven na 25. 5. 2012. Pokud do 25. 5. nebudou vaše posudky ve STAGu k dispozici, okamžitě mě kontaktujte na jaroslava.kubatova@upol.cz. Pro informaci vkládám seznam odevzdaných prací a přidělených oponentů. JK

read more

Výsledky zápočtového testu z UP2 (23.4.)

Ve STAGu jsou zapsány splněné (a nesplněné) zápočty z testu UP2. Na I.opravný termín se dne 21.5.2012 (termín je pro přihlášení ve STAgu) dostaví studenti, kteří se  „uvidí“ v přiloženém souboru.   H.K.    

read more

Info pro diplomanty KAE

Připomínáme studentům (i když předpokládáme, že zcela zbytečně :-)) , kteří se chystají na obhajobu své BP/DP nyní v červnu → pokud jste si  zapsali předmět diplomový seminář bc./dp – zajistěte si ukončení  (zápočet) do STAgu/indexu u svého vedoucího práce. To samé platí i u předmětu KAE/BPR nebo KAE/DPR.  Ti z vás, kteří  jste si tyto „B“ předměty nezapsali, […]

read more

Nabídka stáže

Dlouhodobější stáž v Lesaffre na finančním oddělení – více se dozvíte ZDE.   H.K.

read more

Termíny Marketing 2

Ve STAGu jsou vypsány zkušební termíny z MK2 na 4.5., dodržujete prosím pokyny k zápisu – hlaste se do správné skupiny dle příjmení. Zkouška probíhá ve velké učebně (místnost uvedená ve STAGu je tam z tech. dův.) 8:00 přijímení začínající  A – J 9:00 K – Ř 10:00 S – Ž

read more

Nabídka spolupráce na organizaci konference Znalosti pro tržní praxi

KAE vytváří tým studentů, kteří budou spoluorganizovat konferenci Znalosti pro tržní praxi 2012. Od členů týmu se očekává: Přítomnost v Olomouci ve dnech 5. – 7. 9. 2012 Organizační schopnosti, samostatnost, schopnost komunikovat v angličtině KAE nabízí: Odměnu formou stipendia nebo kreditů – dle individuální domluvy (je možná i kombinace obojího) Zajímavou pracovní zkušenost, která […]

read more

Testování Bloomberg

Děkuji všem studentům, kteří se řádně zúčastnili testování pracovního potenciálu, prováděného společností Bloomberg. Příští rok plánuleme tuto příležitost studentům znovu nabídnout. A jen zpráva pro ty, kteří zpanikařili a po matematické části testů odešli. Matematika byla první částí testu a byla opravdu náročná. Následovaly však části zaměřené na management, řízení lidí, psychlogii apod. Bloomberg ve […]

read more

Změna konzultačních hodin

Ve čvrtek 19.4.2012 se ruší mé konzultační hodiny. Náhradní termín: pátek 10:00- 11:00 hod. Zdeněk Puchinger

read more

Pozvánka na seminář

Pozvánka na kurz  Sebehodnoceni a moje budouci kariéra. Letáček ke stažení ZDE. H.K.

read more

Kapacity termínů SZZk

Prosíme studenty,  aby případné opodstatněné připomínky ke kapacitám SZZk a obhajob  směřovali na pana ing. Puchingera na zdenek.puchinger@upol.cz a nikoliv na vedoucí katedry.  

read more

Informace ke SZZk a obhajobám na KAE

Od pondělí 16. 4. 2012 jsou k dispozici ve STAGu vypsané termíny pro přihlášení ke  SZZk a obhajobám diplomových prací na KAE. Při přihlašování na jednotlivé termíny respektujte informaci v poznámce, tedy specifikaci, pro který obor studia, je daný termín vypsán. Obdobně platí i pro obhajoby, u kterých jsou termíny členěny podle jmen vedoucích diplomových prací. Čas a […]

read more

Bloomberg test!!

Upozorňuji všechny studenty, že svoji účast na Bloomberg testu závazně potvrdili, a tudíž je naprosto nepřípustné a neomluvitelné na zkoušku nedorazit. Tento vzkaz směřuji zejména k účastníkům posledního z termínů se začátkem v 17 hodin, jejichž účast bez výjimky očekáváme. O těch, kteří  bez omluvy nedorazili na 13:30, případně v 9:30, budu informovat vedení katedry […]

read more

Termín zápočtového testu z KAE/EIP pro absolvenské ročníky

Abych vyšla vštříc studentům, kteří z důvodu státnic končí semestr dříve, bude možné si test z EIP napsat už 2. 5. na konci pravidelné výuky. P.Slavíčková

read more

DEP Zkouškové termíny

ZKouškové termíny z DEP jsou vypsány ve STAGu. Zkouška bude vždy v učebně 127.

read more

Termín na zápočet z CR2

Ve STAgu je vypsán termín na zápočet z předmětu KAE/CR2 – pokud chcete psát zápočtový test – zapiště se na termín!   H.K.  

read more

Zápočty z diplomových seminářů

Diplomanti po odevzdání práce požádají své vedoucí prací o udělení zápočtů z diplomových seminářů (pokud si je zapsali). Diplomanti ing. Lešingrové požádají o udělení zápočtu doc. Kubátovou.

read more

Změna konzultačních hodin

Ve čtvrtek 12.4.2012 se konzultační hodiny ruší. Náhradní termín:  pátek – 10:00 – 11:00 hod. Zdeněk Puchinger  

read more

Unilever Career Open Day

Milí studenti, máte zájem na jeden den vyměnit sezení na přednášce za návštěvu kanceláří firmy UNILEVER? Pokud si chcete tváří v tvář popovídat se zaměstnanci úspěšné mezinárodní FMCG společnosti, přihlaste se na UNILEVER OPEN DAY, který proběhne 11.května v Praze! Dozvíte se, jak to chodí v marketingu, obchodě a logistice a jaké kariérní možnosti v […]

read more

Informace k Bloomberg testu 13. 4. 2012

Prosím všechny studenty, kteří se online přihlásili na Bloomberg test, aby se dostavili v pátek 13. 4. do nové budovy Přírodovědecké fakulty na Tř. 17. listopadu, do učebny č. 5067 v 5. patře, a to vždy nejpozději 30 minut před začátkem testu. Student, který se dostaví později, bude z testování automaticky vyloučen.  Všechny nezbytné informace […]

read more