Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Předměty vypisované KAE v souvislosti s konferencí Znalosti pro tržní praxi

V souvislosti s konáním tradiční mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi 2012 vypisuje KAE čtyři předměty, které umožní studentům efektivní participaci na této akci.

Konference se koná v Olomouci před začátkem zimního semestru ve dnech 6. a 7. 9. 2012. Studenti se mohou rozhodovat mezi zcela pasivní účastí na konferenci až po plnohodnotnou účast s příspěvkem a jeho prezentací.

Protože závazné termíny konference předcházejí předzápisu do předmětů na a.r. 2012/13, je nutné, aby zájemci o účast na konferenci (a tedy o získání kreditů za vypsané předměty) postupovali dle pokynů uvedených V TOMTO DOKUMENTU

Proč studentům účast na konferenci doporučujeme (několik důvodů z mnoha):

–        Získáte zkušenost s účastí na mezinárodní vědecké konferenci

–        Vyslechnete aktuální praktické i teoretické příspěvky z mnoha oblastí ekonomiky a managementu

–        Zpracováním vlastního příspěvku doložíte hluboký zájem o danou oblast, což může být výhodou při přijímání k dalšímu studiu (Mgr., Ph.D.) i při výběrovém řízení na pracovní pozici

–        Příspěvek může být základem vaší bakalářské/diplomové práce

–        Můžete získat kredity mimo obvyklá exponovaná období akademického roku

 

Post Tagged with

Comments are closed.