Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka KAE/EUE dne 15. 2. 2012

V souvislosti s konáním besedy „Možné scénáře řešení problémů eurozóny“ a následné diskuse, kolidující s výukou EUE dne 15. 2., doporučuji studentům účast na této akci v aule FF.

Na příští seminář dne 22.2.2012 se studenti předmětu EUE seznámí s obsahem kurzu, literaturou a připraví si názor k pojmu Evropská unie jako subjekt světové ekonomiky.

J. Klvač

Post Tagged with

Comments are closed.