Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výsledek výběrového řízení Erasmus

Na akademický rok 12/13 byla na studijní pobyt v zahraniční na KAE nominována:

F CLERMON01 – Université D’Auvergne Clermont Ferrand
Kateřina Polanská – LS

Comments are closed.