Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Veřejná debata o reformě VŠ

Na pozvání FF UP se 28.2. 2012 od 17:00 v aule uskuteční „Speciál Martina Veselovského“.

Jedná se o veřejnou debatu, které se bude moci zúčastnit kdokoliv z publika (k dispozici budou mikrofony) na téma chystané vysokoškolské reformy.

Diskutovat budou náměstek pro výzkum a vysoké školy prof. Ivan Wilhelm, děkan FF UP Doc. Jiří Lach a prof. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy Univerzity.

Tato událost na Facebooku

Comments are closed.