Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Test znalostí pro studenty – Bloomberg institut

Katedra aplikované ekonomie FF spolu s Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky PřF nabízí studentům zejména magisterských, ale i bakalářských studijních oborů realizovaných na těchto katedrách v letním semestru 2011/12 výjimečnou příležitost porovnat své znalosti v oblasti ekonomie a příbuzných disciplín na mezinárodní úrovni a zařadit se do databáze, v níž zejména zahraniční zaměstnavatelé vyhledávají talentované zájemce pro práci v tomto oboru.  Testování provádí pracovníci Bloomberg institut, kteří za tímto účelem přijedou ve stanovený den na Univerzitu Palackého.
Test je bezplatný a nevyplývají z něho žádné závazky, ať už vůči Bloomberg institutu, tak vůči univerzitě. Účast je pouze a jen v zájmu studenta, katedry zde působí jako zprostředkovatelé příležitosti.
Zájemci se musí nejpozději do 15. března 2012 závazně zaregistrovat, a to: na KAE FF v konzultačních hodinách u Mgr. Pavly Slavíčkové, Ph.D. (místnost 3.06, čtvrtek 14-15 hod.)
Termín konání testu: 13. dubna 2012 od 13:30. Test je v anglickém jazyce, online a trvá cca 3 hodiny. Pro realizace testu je nutný počet přihlášených.
Další informace budou zveřejňovány průběžně.

Comments are closed.