Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení diplomantům ing. Lešingrové, Ph.D.

Paní ing. Lešingrová trvale komunikuje s diplomanty na adrese roma@romanakladatelstvi.cz

V případě potřeby mohu diplomantům na vyžádání poskytnout i telefonní číslo.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.