Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka dne 29.2.2012 KAE/LSL

Z důvodu pracovní cesty odpadá výuka předmětu Live in Second Life ve středu v 18h a v 19h15. Studenti najdou materiály k samostudiu na Moodle. Mgr. Koníčková

read more

Syllabus and targets of Innovation Management for summer term 2012

Dear students, The KAE/IM syllabus is available here and the Teaching and learning targets are available here Suggested first term of IM colloquium is March 15/16

read more

Témata MPS

Milí studenti, témata pro MPS  LS 2011/2012 jsou: Multikulturní prostředí – 27/2 Profil úspěšného manažera – 5/3 Self management (sebepojetí, sebepoznání, seberozvoj) – 12/3 Koučink – 19/3 Stres management, psychohygiena – 26/3 Myšlenkové mapy – 16/4 Assesment a development centrum – 23/4 Firemní kultura (psychologické aspekty) – 30/4 Pěkný den. KB

read more

Připomenutí čerstvě procitlým zájemcům o psaní BP/DP na KAE

Celý proces je organizován podle platných předpisů a pro akademický rok 2011/12 byly pokyny zveřejněny v říjnu zde: http://www.kae.cz/2011/10/zapis-na-bakalarske-a-diplomove-magisterske-prace-pro-letosni-2-rocnik-bc-a-1-rocnik-mgr-studia/ Platí následující zásady: Vedoucí prací oslovujte až po té, co u nich jste v systému Moodle přihlášeni Nepožadujte navyšování kapacit – jsou definitivní a vycházejí z fakultních a katederních zásad přidělování práce Pokud jste se do […]

read more

Výsledek výběrového řízení Erasmus

Na akademický rok 12/13 byla na studijní pobyt v zahraniční na KAE nominována: F CLERMON01 – Université D’Auvergne Clermont Ferrand Kateřina Polanská – LS

read more

Diplomové práce – K. Bendová i ostatní

Milí studenti, vzhledem k opakovaným dotazům na vedení DP, prosím o prostudování postupu zde http://www.kae.cz/2011/10/zapis-na-bakalarske-a-diplomove-magisterske-prace-pro-letosni-2-rocnik-bc-a-1-rocnik-mgr-studia/ Studenti, kteří mají zájem o psaní DP u mne a jsou zapsáni v Moodle, prosím, aby mne kontaktovali ohledně zadání tématu a stanovení postupu psaní práce. Tímto prosím obecně všechny studenty, kteří si zapsali vedoucího práce v Moodle, ale později vedoucího změnili, […]

read more

Témata prezentací pro předmět KAE/VW na LS 2012

6.3. My Favorite Company  in SL – jaký podnik/školu/small business…  v SL studenti objevili, k čemu podnik SL využívá 20.3. My SL Business – jak bychom v SL podnikali (možnost i neziskových, dobrovolnických a jiných  aktivit) 10.4. SL Co-workers – využití SL k získávání a výběru spolupracovníků (pro RL i SL),  jak by studenti hledali […]

read more

Sdělení diplomantům ing. Lešingrové, Ph.D.

Paní ing. Lešingrová trvale komunikuje s diplomanty na adrese roma@romanakladatelstvi.cz V případě potřeby mohu diplomantům na vyžádání poskytnout i telefonní číslo. JK

read more

Shromáždění ohledně věcných návrhů zákonů o VŠ

Akademický senát FF UP svolal na 28. února na 15:30 protestní shromáždění akademické obce FF UP ve věci návrhů zákonů o VŠ a o hmotné pomoci studentům a k situaci na VŠ obecně (např. plánované razantní snižování dotací). Shromáždění proběhne na nádvoří FF UP a bude předcházet veřejné diskusi o této problematice, která je naplánována […]

read more

Zkus si to nanečisto

Chceš si vyzkoušet práci manažera? Uplatnit teorii ze školy v reálném světě? Dostávat vzdělání a tréninky zdarma? Získat kontakty mezi současnými firmami i začínající generací podnikatelů? Zatraktivnit svůj životopis? A přitom se bavit? Příjemné prostředí, pracovní postup, dodatečné vzdělávání a další benefity Ti nabídne každá lepší firma, ale jen v AIESEC dostaneš příležitost vést vlastní […]

read more

Veřejná debata o reformě VŠ

Na pozvání FF UP se 28.2. 2012 od 17:00 v aule uskuteční „Speciál Martina Veselovského“. Jedná se o veřejnou debatu, které se bude moci zúčastnit kdokoliv z publika (k dispozici budou mikrofony) na téma chystané vysokoškolské reformy. Diskutovat budou náměstek pro výzkum a vysoké školy prof. Ivan Wilhelm, děkan FF UP Doc. Jiří Lach a […]

read more

Výsledky zápočtového testu z KAE/MG1

Na výsledky zápočtového testu z KAE/MG1 z 9.2.2012 můžete nahlédnout ZDE.   H.K.

read more

Doporučení pro studenty zapsané do kurzu KAE/VW Virtual Work

Milí studenti, doporučujeme vám, abyste si již před první výukou (21.2.) vytvořili v svého avatara v Second Life. Není to podmínka, ale výhoda pro vás. Postupujte podle informací a návodů na secondlife.com. Další skvělý návod: http://virtualwiki.cz/wiki/Registrace

read more

Předmět KAE/MEP Měnová politika eurozóny

Vážení studenti, z technických důvodů se vám nezobrazoval či nešel zapsat předmět doc. Pospíšila Měnová politika eurozóny (KAE/MEP). Tento předmět se v LS učí a je možno se na něj zapisovat.  Doc. Pospíšil respektuje, že nastoupíte do výuky až ve druhém týdnu semestru. JK

read more

Výuka KAE/EUE dne 15. 2. 2012

V souvislosti s konáním besedy „Možné scénáře řešení problémů eurozóny“ a následné diskuse, kolidující s výukou EUE dne 15. 2., doporučuji studentům účast na této akci v aule FF. Na příští seminář dne 22.2.2012 se studenti předmětu EUE seznámí s obsahem kurzu, literaturou a připraví si názor k pojmu Evropská unie jako subjekt světové ekonomiky. […]

read more

Test znalostí pro studenty – Bloomberg institut

Katedra aplikované ekonomie FF spolu s Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky PřF nabízí studentům zejména magisterských, ale i bakalářských studijních oborů realizovaných na těchto katedrách v letním semestru 2011/12 výjimečnou příležitost porovnat své znalosti v oblasti ekonomie a příbuzných disciplín na mezinárodní úrovni a zařadit se do databáze, v níž zejména zahraniční zaměstnavatelé vyhledávají […]

read more

Konzultace K. Bendová, LS 2011/2012

Milí studenti, pro letní semestr 2011/2012 jsou upraveny mé konzultační hodiny následovně: PCH, pondělí 9:30 – 10:30 (Katedra psychologie, Vodární 6, pracovna 3.25) Děkanát, pondělí 12:00-13:00 (kancelář proděkanů, Křížkovského 10) KAE, pondělí 13:30-14:45 (Katedra aplikované ekonomie, Křížkovského 12, pracovna 3.05) Skype dle domluvy KB

read more

Možné scénáře řešení problémů eurozóny a jejich důsledky

Milí studenti, rádi bychom Vám připomněli besedu na téma „Možné scénáře řešení problémů eurozóny a jejich důsledky“, která proběhne tuto středu 15. února v 15:00 v aule FF UP. Své názory zde představí významní čeští ekonomové Jan Macháček, Aleš Michl, Petr Zahradník a Petr Mach. Vzhledem k současnému vývoji v eurozóně půjde nepochybně o zajímavou […]

read more

Výuka IT v úterý 14.2.

Výuka IT (Mgr. Řeháková) v úterý 14.2. neproběhne z důvodu pracovní cesty vyučující. Studenti budou o náhradě informováni v následující výuce. JK

read more

info k předmětu KAE/CPPI

Studentům, kteří studují obor AES (v kombinaci s jakýmkoliv jiným oborem) a předmět KAE/CPPI se jim ve STAGu zobrazuje v „C“ kategorii –  bude jim uznán do kategorie  „B„. Tato změna platí JEN pro přihlášené studenty  z oboru AES!     H.K.    

read more