Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Termíny blokové výuky v LS 2012

Milí studenti, zde budou zveřejňovány termíny blokové a nepravidelné výuky v LS 2012

Prosíme, navštěvujte tento příspěvek opakovaně, změny nejsou vyloučeny a byly by publikovány právě zde!

KAE/PPP Příprava a prezentace podnikatelského záměru (ing. Jiří Herinek)  –  výuka se koná v prostorách VTP UP  v níže uvedené dny vždy od 10.45 hodin (čas začátku je přizpůsoben příjezdu autobusu číslo 13).
24. února 2012 – organizační záležitosti, úvod, výběr tématu podnikatelského záměru
9. března 2012 – příprava podnikatelského záměru (produkt a marketing)
23. března 2012 – příprava podnikatelského záměru (lidé, technika, milníky)
13. dubna 2012 – příprava podnikatelského záměru (rozpočet)
4. května 2012 – příprava prezentace podnikatelského záměru
18./25. května 2012 – prezentace hotových podnikatelských záměrů
Individuální konzultace (mailem i osobní) budou probíhat v průběhu celého semestru.

KAE/VW Virtual Work (doc. J. Kubátová, PhDr. Klára Bendová) – 21.2., 6.3., 20.3., 10.4., (15.5.) 2012

KAE/SSS Students´ Soft  Skills (doc. J. Kubátová, AIESEC) – 29. – 30.3. 2012 (podrobnosti k programu budou sděleny)

KAE/MR Matematické metody rozhodování (dr. Slezák) – 8. 3., 12. 4. 3. 5. 2012

KAE/MK2 Marketing 2 (ing. P. Baránek) – 24.2.2012,  16.3.2012,  20.4.2012,  4.5.2012

KAE/DEP Dějiny podnikání (Prof. J. Geršlová) – 2.3., 16.3., 23.3., 13.4., 27.4., 4.5. 2012

KAE/PE Podniková ekonomika (přednášky) – 5. 3., 26. 3., 10. 4., 23. 4. 2012

KAE/IM Inovation management  – 28.-29.2   +  Time for colloquium  – 15.3. -16.3.

KAE/QM Quality management  –  13. – 14.3.   +   Time for colloquium  –  5.6. – 8.6.  or 11.6.

Post Tagged with

Comments are closed.