Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pozvánka na besedu

Krize eurozóny a jak by to mohlo dopadnout? Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci a Eurocentrum Olomouc Vás zvou na besedu s názvem „ Možné scénáře řešení problémů eurozóny a jejich důsledky“. Akce se uskuteční 15.února 2012 v 15:00 hod v Aule FF UP a své názory na danou problematiku společně představí […]

read more

Info k termínu 10.2.2012 – KAE/HD

Milí studenti, musíte se na HD řádně zapsat do STAGu, a to jak na zápočet, tak na zkoušku. Navzdory STAGu se začne  zápočtový test i test na zkoušku (který je ve sTAgu vypsán na 11 hod.) psát v 10.00 hod.  Takže všichni přijďte na  10.00 hodin, bez ohledu na to, zda jdete na zápočet nebo […]

read more

Povinnost zápisů nqa zkouškové termíny do STAGu!

Připomínáme studentům KAE povinnost zapisovat se na zkouškové termíny do STAGu! Nezapsaní stdenti nebudou zkoušeni! Jaroslava Kubátová

read more

Výsledky zápočtového testu z KAE/ZP (z 20.1.2012)

Výsledky zápočtového testu z KAE/ZP jsou zapsány ve STAgu (všichni přihlášení studenti na termín – splnili).   H.K.

read more

Výsledky HD z 25.1. – oprava

U sl. JR byla provedena oprava hodnocení zkoušky. Omlouváme se.

read more

Výsledky HD z 25. 1. 12

Výsledky HD z 25.1. jsou zadány ve STAGu

read more

Knowledge Management Colloquim on January 31

The KM-colloquium for students of prof. Hertel will be at January 2012, 31st in room 1.25 at 14:15 p.m. till appr. 17 p.m. for both teams, sequentially but in presence of all The teams have to organize themselves in terms of the presentation with personal balance in each team Please log for the colloquium in […]

read more

Výsledky testů z KAE/MG1

Výsledky zápočtového testu z KAE/MGI – z 12. ledna 2012 a z 19. ledna 2012.   H.K.

read more

KAE/MP – ukončení předmětu – seminární práce

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňuji na blížící se konec zkouškového období zimního semestru a povinnost mít s předstihem odevzdanou a odsouhlasenou seminární práci z předmětu KAE/MP . Úderem letního semestru – tak, jak jsem upozorňovala na první hodině – lhůta končí a zase začne v zimním semetru příštího akademického roku spolu s novým zapsáním předmětu. […]

read more

Informace studentům KAE pro LS 2012

Do výuky v letním semestru 2012 je pod zkratkou KAE/CPPI nově zařazen cyklus šesti ekonomických přednášek manažerů z podnikatelské sféry. Témata přednášek, anotace kurzu a podmínky jsou uvedeny v sylabech předmětu ve STAGu.   V rámci dalšího zpřesnění jmen přednášejících a termínů výuky sděluji, že přednášky budou probíhat v lichých týdnech vždy ve čtvrtek od 15.00 […]

read more

Termíny blokové výuky v LS 2012

Milí studenti, zde budou zveřejňovány termíny blokové a nepravidelné výuky v LS 2012 Prosíme, navštěvujte tento příspěvek opakovaně, změny nejsou vyloučeny a byly by publikovány právě zde! KAE/PPP Příprava a prezentace podnikatelského záměru (ing. Jiří Herinek)  –  výuka se koná v prostorách VTP UP  v níže uvedené dny vždy od 10.45 hodin (čas začátku je […]

read more

Výsledky testu z KAE/CR1 (z 13.1.2012)

Výsledky zápočtového testu z CR1 jsou vloženy do STAGu.   H.K.    

read more

Sdělení studentům kurzu Statistika (LS 2012)

Toto sdělení se týká studentů prvního ročníku AES (Bc.) a Nizozemštiny pro hosp. praxi, kteří mají jako povinný předmět statistiku. KAE umožnila zápis do předmětu již na podzim 2011. V průběhu semestru došlo k organizačním změnám, v jejichž důsledku se mění doba výuky KAE/ST a vyučující. Vyučujícím předmětu je RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. Ve STAGu již bohužel nelze […]

read more

Výsledky zápočtového testu z MG1 (z 6.1.2012)

Pro shlédnutí si stačí otevřít přiložený soubor   H.K.

read more

CAREER DAYS

Milí studenti a studentky, Rád bych Vám nabídnul možnost změnit svou kariéru, svůj život a možná také svou vizi o budoucím životě! V rámci AIESEC Česká republika pořádáme setkání studentů a velkých firem nazvané CAREER DAYS 2012, na kterém budete mít možnost ověření a posílení svých komunikačních a prezentačních dovedností, prodeje, public relations a získáte podněty […]

read more

Výsledky zápočtového testu z MG1 (21.12.2011)

Pro shlédnutí si stačí otevřít  soubor s výsledky.   H.K.

read more