Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SUMMER PROGRAM IN CHINA 2012

Vzhledem k zaměření je vhodné i pro studenty ekonomie. Více informací naleznete zde: http://paolofarah.wordpress.com/summer-schools-in-china/

read more

Výsledky ze zápočtového testu z HD

Výsledky ze zápočtového testu z KAE/HD (z 14.12.2011) najdete ve STAgu. H.K.

read more

Výsledky zápočtového testu z CR1

Výsledky zápočtového testu z KAE/CR1 (z 16.12.2011) najdete ve STAgu. H.K.

read more

Výsledky zápočtového testu z UP1

Výsledky zápočtového testu z UP1 (z 15.12.2011) najdete zapsané ve STAgu.   H.K.

read more

Náhradní termín pro zápočtový test z FI1

V pořadí již druhý náhradní termín pro absolvování zápočtového testu z FI1 ( páteční výuka) stanovuji na pátek dne 16. 12. 2011 v 8.00 hod. ve Velké učebně. V předchozích testech neuspěli Milíková Z., Svárovská L., Šnajdárková P. a Wojnar M. J. Klvač

read more

Pokyn pro studenty, kteří mají nárok na atestaci ze ZTPC a ZTPB

Prosím studentky a studenty,  kteří získali nárok na atestace za přijetí příspěvku do sborníku konference Znalosti 2011 a za prezentace příspěvků na konferenci, aby se za mnou dostavili v konzultačních hodinách k udělení atestací. (Pokud jste na Erasmu, kontaktujte mě, prosím, e-mailem). Děkuji JK

read more

Výsledky kolokvia z KAE/ZP

Výsledky kolokvia ze Základu soukromého práva z 9.12.2011 jsou zadány ve STAgu. Další termín pro neuspěvší studenty nebo pro ty, kteří se nedostavili,  je ve STAgu vypsán na 20.1.2012. H.K.

read more

Výsledky zápočtového testu z Matematiky

Výsledky zápočtového testu z KAE/MT z 12.12.2011 jsou ve STAgu. H.K.  

read more

Výsledky zápočtového testu z CR1

Výsledky zápočtového testu  z CR1 (9.12.2011)  jsou ve STAgu.     H.K.

read more

Informace k Metodologii odborné práce

Prezentace prací do předmětu Metodologie (13. 12. ve 13 hodin na učebně č. 127) je možná pouze v případě schválených a prokonzultovaných témat. Způsob prezentace bude nutně probíhat podle požadovaných zásad prezentace uvedených ve výuce (příprava prezentace, dodržení časového limitu apod.). J. Geršlová

read more

Úkol 2 do LZ1

Systém Moodle, do nějž se vkládají úkoly, nezvládá nápor stovek studentů. Pokud bude systém nefunční i nadále, jsou studenti, kteří dosud neodevzdali úkol 2, povinni do stanoveného termínu úkol odeslat na můj  „moodlovský“ email jaroslava.kubatova@gmail.com. JK

read more

Termíny zápočtu a zkoušky z HD

Ve Stagu  najdete vypsané termíny pro zápočet a zkoušku z předmětu Hospodářské dějiny. Věnujte pozornost poznámce, která určuje správný čas pro zápočet a zkoušku.

read more

Výuka prof. J. Geršlové

V pátek 9.12.2011 bude probíhat  pouze plánovaná výuka předmětu Hospodářské dějiny. Výuka Metodologie odborné práce (MOP) se ruší. Opětovně připomínáme, že prezentace  studentů k MOP se uskuteční ve středu 14.12.20111 od 13:00 hod.v učebně 1.27.    

read more

Zápočtový test z FI1

Upozorňuji studenty, že další možnost absolvovat písemný zápočtový test z FI1,  je  po přednášce v pátek 9.12.2011. J.K.

read more

Metodologie odb. práce – prezentace

Sjednaný termín pro prezentace z předmětu MOP na 7.12.2011 se ruší. Nový termín je po dohodě s p. prof. J. Geršlovou stanoven na 14.12.2011 – od 13:00 hod – učebna 1.27  

read more

Výsledky zápočtového testu z UP1

Do STAgu byly vloženy výsledky zápočtového testu z KAE/UP1 (z 5.12.2011).   H.K.

read more

Zápis ZTPA a ZTPB do indexu

Studenti, kteří jsou zapsaní na předmětech ZTPA a ZTPB a úspěšně je absolvovali, si mohou přijít pro zápočet do indexu v pravidelných konzultačních hodinách, které mám na Kateře asijských studií (budova K 8, vchod vedle menzy, podkroví vlevo) každé úterý 12-13 hod. Nebo budu za tímto účelem k dispozici v kanceláři KAE, a to ve […]

read more

Evaluace výuky KAE

Milé studentky a milí studenti, dovoluji si připomenout, že je stále možná evaluace výuky předmětů KAE. Formulář je dostupný ZDE. Zpětná vazba od vás je pro KAE důležitá. Výsledky evaluací byly po každém semestru zpracovány a individuálně sděleny jednotlivým vyučujícím. Patrně jste zaznamenali i významnější změny na KAE, k nimž přispělo i vaše hodnocení a […]

read more

Termíny zápočtového testu z CR1

Milí studenti, do STAGu byly vloženy tři  termíny na zápočtový test z Cestovního ruchu  (9.12.2011 + 16.12.2011 a 13.1.2012.)   H.K.

read more

Nabídka na spolupráci na projektu IGA

Zájemcům z řad studentů KAE, resp. magisterských nebo doktorských studijních oborů na FF UP,  nabízíme případnou spolupráci na projektu IGA, který se zaměřuje na výzkum v oblasti vývoje účetních systémů. V plánu je podat projekt v rámci aktuálně vypsané výzvy. Pokud bude projekt úspěšný, student za práci na projektu obdrží přiměřenou finanční odměnu ve formě […]

read more