Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny pro studenty kurzů ZTPA, ZTPB (doložení účasti)

Vážení studenti,

na adrese http://www.contexo.cz/Znalosti2011 je vyvěšen program konference Znalosti pro tržní praxi 2011.

Ve všech sekcích budou k dispozici úplné seznamy zapsaných na ZTPA a ZTPB.  Studenti se vždy podepíší ke svému jménu na seznamu, a to takto:

Ve čtvrtek 24.11.2011

před 9.30 před Aulou FF

před 13.30 na vybrané sekci dle programu konference

před 15.30 na vybrané sekci dle programu konference, studenti LZ1 se místo sekce konference účastní od 15 hodin přednášky (vystoupení hosta)

V pátek 25.11.2011

před 9.00 před Aulou FF; studenti, kteří prezentují v SL se účastní sekce v S08 od 9.30  (pouze prezentující studenti!)

před 11.00 na vybrané sekci dle programu konference (prezentující v SL pokračují v S08)

před 13.30 na vybrané sekci dle programu konference

před 15.30 na vybrané sekci dle programu konference

Studenti, kteří mají aktivní prezentaci, si samozřejmě v čase prezentace vybírají sekci, v níž prezentují.

Po kontrole a kompletaci prezenčních listin budou studenti informováni na kae.cz o způsobu udělování atestací.

Dovoluji si upozornit, že zápis na jeden předmět pod dvěma studijními čísly je překročením směrnice děkana FF 05/2010. Předmět ZTPA je jasně uveden jako vylučující pro zápis ZTPB. Studentům zapsaným na oba bude udělena nejvýše jedna atestace (druhý z předmětů nahradí v příštím a.r. v souladu se studijními předpisy).

Přejeme obohacující zážitky z konference!

Jménem organizátorů konference

J. Kubátová

 

 

 

 

Comments are closed.