Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kontrola studia KAE/LZ1 – informace pro studenty kurzu

Vážení studenti,

dnešního dne jsem provedla kontrolu plnění studijních povinností studentů kurzu KAE/Lz1.

S potěšením konstatuji, že většina studentů plní podmínky studia řádně a včas a děkuji jim za spolupráci.

K dnšnímu dni měly být splněny tyto podmínky (viz popis předmětu na portal.upol.cz a informace v Moodle)

– přihlášení studenta do Moodle

– samostudium dle harmonogramu

– nahlášení projektových týmů

Bohužel v kurzu jsou (byli) přítomni i studenti, kteří k dnešnímu dni nebyli v Moodle registorváni, tudíž nemohli realizovat samostudium z podkladů v Moodle a ani nesplnili úkol nahlášení projektových týmů.  Nesplnění každé podmínky ovšem znamená ztrátu jednoho termínu zápočtu, takže se s těmito kolegy těším na viděnou v kurzu KAE/LZ1 v roce 2012.

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.