Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápis na bakalářské a diplomové (magisterské) práce pro letošní 2. ročník Bc. a 1. ročník Mgr. studia

V souladu se všemi příslušnými normami a dokumenty, které jste povinni znát,  se  zápis na BP a DP pro letošní 2. ročníky Bc. studia a 1. ročníky Mgr. navazujícího studia otevře 27.10.2011 v 0.01.

Zápis se netýká studentů, kteří si řádně dojednali individuální témata prací a získali souhlas vedoucí katedry. S nimi již KAE kapacitně počítá.

Pokyny k zápisu najdete ZDE

Studenti, kteří se řádně zapíší do tohoto systému (a stanou se tedy diplomaty KAE), o tématech prací a dalších náležitostech již jednají přímo s vedoucími prací, k nimž se zapsali (kontakty na externí vedoucí předá na požádání J. Kubátová).

JK

Post Tagged with

Comments are closed.