Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení studentům kurzu KAE/VW Virtual Work

Milí studenti,

jak bylo předesláno, platí změna termínu výuky: v úterý 15.11. výuka nebude (jedeme prezentovat naši práci v SL na mezinárodní konferenci). Místo toho bude výuka v úterý 29.11. (v obvyklém čase na obvyklém místě).

Studentům si dovolujeme připomenout následující:

Pokud má skupinka studentů zájem ucházet se o získání dodatečných kreditů za prezentaci v SL v rámci konference Znalosti pro tržní praxi (podrobnosti byly sděleny při první výuce), musí zaslat připravenou prezentaci v PowerPoint do 14.11.2011 do 18 hodin na adresy jaroslava.kubatova@upol.cz a klara.bendova@upol.cz. Prosíme o zaslání prezentace i skupinku, která již prezentovala na první výuce. Nejpozději 21.11. večer vás informujeme, zda byla vaše prezentace vybrána k prezentaci na konferenci (na virtuální workshop, který je v pátek 25.11. dopoledne).

Do 21.11. do 16 hodin prosíme všechny skupinky o zaslání struktury prezentací na téma Technofilie (podrobnosti byly též vysvětleny ve výuce) na tytéž adresy. Do 23.11. do 22.00 sdělíme, zda je nutno prezentace upravovat, zkracovat či některé části vynechat (aby se ve vystoupeních neopakovaly).

Děkujeme

JK a KB

Comments are closed.