Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka témat bakalářských/magisteských prací pro letošní studenty 2. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia

Na žádost spolupracujícíh institucí nabízím několik témat BP/MDP.

Zájemci o zpracování, prosím projevte svůj zájem elektronicky na můj e-mail či v konzultačních hodinách.

Upozorňuji, že se jedná o možnost zpsat si BP/DP v souladu s druhým odstavcem ustanovení I.3 Pokynu vedoucí KAE k SZZK na KAE (pro připomenutí ZDE)

Témata:

Témata pro VTP Olomouc, vedoucí práce Ing. Jiří Herinek

1. Marketingový plán vědeckotechnických parků (situační analýza, marketingové cíle, marketingová strategie, akční programy, rozpočet, systém měření a kontroly) na příkladu Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

2. Návrh komplexního inkubačního programu Podnikatelského inkubátoru VTP UP (porovnání nabízených služeb v inkubátorech v České republice se službami nabízenými vybranými inkubátory v zahraničí a návrh na implementaci některých z nich)

3. Výběr účetního a ekonomického programu pro malou a střední firmu (porovnání vybraných účetních a ekonomických programů z uživatelského hlediska a nabídky funkcí)

 

Témata pro ČČK Prostějov (vedoucí prací z KAE budou určeni, konzultantka bude ing. Lenka Černochová z ČCK Prostějov)

1/ Fundraising neziskové organizace – zadáno

2/ Marketigové nástroje pro podporu produktů neziskové organizace – zadáno

J. Kubátová

 

Post Tagged with

Comments are closed.