Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení studentům kurzu KAE/VW Virtual Work

Milí studenti, jak bylo předesláno, platí změna termínu výuky: v úterý 15.11. výuka nebude (jedeme prezentovat naši práci v SL na mezinárodní konferenci). Místo toho bude výuka v úterý 29.11. (v obvyklém čase na obvyklém místě). Studentům si dovolujeme připomenout následující: Pokud má skupinka studentů zájem ucházet se o získání dodatečných kreditů za prezentaci v SL v rámci konference Znalosti […]

read more

Informace k předmětu Students‘ Soft Skills.

Vážení studenti, kurz bude probíhat ve čtvrtek 10.11 a pátek 11.11 od 9:00 do 17:00 (účas povinná po celou dobu kurzu). Studenti jsou povinni si připravit 10 minutovou prezentaci na libovolné téma. Účastníci kurzu budou rozděleni do 3 skupin po 10 lidech, kdy 2 skupiny budou probíhat v angličtině a jedna v češtině. Pro usnadnění […]

read more

Zápis na bakalářské a diplomové (magisterské) práce pro letošní 2. ročník Bc. a 1. ročník Mgr. studia

V souladu se všemi příslušnými normami a dokumenty, které jste povinni znát,  se  zápis na BP a DP pro letošní 2. ročníky Bc. studia a 1. ročníky Mgr. navazujícího studia otevře 27.10.2011 v 0.01. Zápis se netýká studentů, kteří si řádně dojednali individuální témata prací a získali souhlas vedoucí katedry. S nimi již KAE kapacitně […]

read more

Důležitá informace – změna harmonogramu a.r. 2011/2012

V návaznosti na celofakultní změnu haromogramu a. r. 2011/2012, která reaguje na nový SZŘ UP, zveřejnila KAE na svém webu aktualizaci katedrálního harmonogramu. Harmonogram je zde: harmonogram-akademickeho-roku Prosíme, věnujte těmto změnám pozornost, týkají se ukončování studia! Změny jsou odlišeny barevně.

read more

Prosba diplomantky k ostaním studentkám a studentům

Milé studentky, milí studenti 3. – 5. ročníku KAE FF UP! Chtěla bych vás tímto poprosit o pomoc při zpracování výzkumné části mé diplomové práce, která se zabývá mírou souladu připravenosti absolventa KAE FF UP s požadavky trhu práce. Pomoc spočívá ve vyplnění následujícího dotazníku: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlNampfZTBoM0NFeVFSazJOUDBhNEE6MQ Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 5 min. Hlavní závěry […]

read more

Připomínka studentům kurzu Virtual Work

Děkujeme všem studentům kurzu Virtual Work, kteří  již  vyplnili zadaný dotazník. Ostatním připomínáme, že termín vyplnění je dnešní půlnoc (10. 10. 11, 23.59.59)  Google zaznamenává timestamp!  

read more

Důležité – změny místa výuky – 42.týden

Důležité změny místa výuky: 1. Výuka prof. Hertela – bloková úterý 18.10. a středa 19.10. – od 13:15 do 18:15 hod – oba dny učebna 1.25 2. výuka ing Klvače – FI 1 úterý 18.10. – mimořádně v učebně č. 220 3. Výuka doc. Pospíšila – SPB středa 19.10. – od 13.15-14.45 – mimořádně v […]

read more

Další opakování na téma e-mailové adresy v úředním styku

Milí studenti, zejména nižších ročníků, s houstnoucí e-mailovou korespondencí s vámi jsem naznala, že je nutné si připomenout mé staré poučení o e-mailových adresách v úředním styku.  Toto poučení najdete ZDE Těším se na další korespondenci z adres hodných vysokoškoláků! JK

read more

Volná kapacita předmětu KAE/EEI v zimním semestru

Zájemcům sdělujeme, že je ještě volná kapacita v předmětu KAE/EEI – viz sylaby předmětů – v zimním semestru. Ne všem se tato disciplina nabízela jako možnost při sestavení studijního plánu pro ZS a.r. 2011/2012. (Nedostatek byl způsoben nevhodným nastavením systému STAG). ZP, JK

read more

Praxe v ČČK Prostějov

Vážení studenti, i letos platí možnost konat praxi v ČČK Prostějov. Podmínky a průběh praxí jsou stejné, jako loni – viz sdělení ZDE JK

read more

Nabídka témat bakalářských/magisteských prací pro letošní studenty 2. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia

Na žádost spolupracujícíh institucí nabízím několik témat BP/MDP. Zájemci o zpracování, prosím projevte svůj zájem elektronicky na můj e-mail či v konzultačních hodinách. Upozorňuji, že se jedná o možnost zpsat si BP/DP v souladu s druhým odstavcem ustanovení I.3 Pokynu vedoucí KAE k SZZK na KAE (pro připomenutí ZDE) Témata: Témata pro VTP Olomouc, vedoucí […]

read more

Info pro studenty z oboru OFHP

Milí studenti,  jestliže píšete na KAE svoji diplomovou práci, pak si zapiště do STAgu kódy  týkající se obhajoby: KAE/MADP  (0kr.)+ KAE/DPR (10kr.)  +  KAE/DSM (10kr.). Poslední kód  je už zanesen v rozvrhových akcí, takže vám půjde zapsat. Info je samozřejmě pro studenty, kteří se letos chystají ke státnicím., tj. pro 2.ročník NMgr. studia.   H.K. […]

read more

Prezentace k Manžerskému rozhodování 1 ze 4. 10.

Milí studenti, nastala zcela neobvyklá situace, že Moodle je nedostupný. Abych vás nezdržovala od plnění úkolu na příští hodinu, je prezentace ze 4. 10. dostupná prozatím alespoň ZDE. JK

read more

Důležitá informace pro letošní diplomanty J. Kubátové

Informace je určena mým diplomantům, kteří chtějí své práce (BP i MDP) obhajovat v květnu/červnu 2012. Jedná se o důrazně doporučený harmonogram postupu prací a najdete ho ZDE JK

read more

Rozšířený sylabus KAE/KMG (prof. Hertel)

Rozšířený sylabus KAE/KMG je k dispozici zde

read more