Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Příprava a prezentace podnikatelského záměru

Harmonogram výuky

  • 14. 10. 2011 v 9.15 – příprava podnikatelského záměru (produkt a marketing) – zpracovanou část PZ zaslat do 12. 10.
  • 21. 10. 2011 v 9.15 – příprava podnikatelského záměru (lidé, technika, milníky) – zpracovanou část PZ zaslat do 19. 10.
  • 11. 11. 2011 v 8.00 – příprava podnikatelského záměru (rozpočet) – zpracovanou část PZ zaslat do 9. 11.
  • 25. 11. 2011 v 9.15– příprava prezentace podnikatelského záměru
  • Datum finální prezentace podnikatelského záměru stanovíme následně.

Semináře budou probíhat v prostorách VTP UP (www.vtpup.cz).

Pokud jste nebyli na prvním semináři 30. 9. 2011, napište si o prezentaci na jiri.herinek@vtpup.cz, zašlu Vám ji. V prezentaci se mimo jiné dozvíte požadavky nutné k úspěšnému absolvování předmětu. Příručka Jak napsat podnikatelský plán a Vzorová osnova podnikatelského záměru jsou k dispozici ke stažení na www.vtpup.cz v sekci Ke stažení.

Comments are closed.