Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zrušení kurzů KAE/AHP a KAE/ESF

Vážení studenti,

z vážných důvodů jsou z nabídky KAE vyřazeny kurzy KAE/AHP Aplikovaná hospodářská politika a KAE/ESF Evropský sociální fond.

Prosím všechny zapsané studenty, aby se z kurzů odepsali a přepsali se do jiných kurzů z nabídky KAE.

KAE bude v LS 2012 vypisovat několik dalších kurzů díky získaným ESF projektům, takže náhradní kapacita bude beze zbytku zajištěna.

Pokud někomu ze zapsaných studentů vznikne v důsledku zrušení kurzů závažný problém, je vedoucí KAE připravena s ním situaci řešit i individuálně (osobně v rámci konzultačních hodin).

Omlouvám se za všechny případné komplikace, které mohou zapasaným studentům vzniknout, a děkuji za pochopení.

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.