Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kredity pro vyjíždějící studenty do zahraničí

Studentům, kteří byli na studijním pobytu v zahraničí a nebude jim možno do STAGu zadat přivezené kredity, jelikož z hostitelské univerzity nebude zaslán transkript do termínu 12. 9. 2011, vystaví katedra potvrzení s uvedením počtu kreditů ze zahraničí. Tyto kredity budou následně (po termínu) zadány přes portál jako jednorázové, aby studenti nebyli z důvodu nedostatečného počtu kreditů vyloučeni ze studia.  Katedra pak  zašle email na studijní oddělení za celou katedru se jmény studentů a předpokládaným počtem zahraničních kreditů.

H.K.

Post Tagged with

Comments are closed.