Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Rozšířený syllabus předmětu KAE/KME prof. Hertela na ZS 2011

Syllabus je k dispozici ZDE

read more

Nový termín zkoušky z FI2

Sděluji, že na den 31. srpna 2011 je vypsán poslední termín (vč. opravných) na písemnou zkoušku z FI2  pro studenty filologických oborů.  Jiří Klvač

read more

Kredity pro vyjíždějící studenty do zahraničí

Studentům, kteří byli na studijním pobytu v zahraničí a nebude jim možno do STAGu zadat přivezené kredity, jelikož z hostitelské univerzity nebude zaslán transkript do termínu 12. 9. 2011, vystaví katedra potvrzení s uvedením počtu kreditů ze zahraničí. Tyto kredity budou následně (po termínu) zadány přes portál jako jednorázové, aby studenti nebyli z důvodu nedostatečného počtu […]

read more

Nabídka pracovní stáže

Nabídka pracovní stáže v Itálii. Více informací poskytne Mgr. Marie Rakova, Erasmus Student Placement Coordinator, International Relations Office, Krizkovskeho 8,  Olomouc, +420 585 631 119,  marie.rakova@upol.cz.   H.K.

read more

Zrušení kurzů KAE/AHP a KAE/ESF

Vážení studenti, z vážných důvodů jsou z nabídky KAE vyřazeny kurzy KAE/AHP Aplikovaná hospodářská politika a KAE/ESF Evropský sociální fond. Prosím všechny zapsané studenty, aby se z kurzů odepsali a přepsali se do jiných kurzů z nabídky KAE. KAE bude v LS 2012 vypisovat několik dalších kurzů díky získaným ESF projektům, takže náhradní kapacita bude […]

read more