Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SZZk a obhajoby na KAE – září 2011

Na následujícím odkazu naleznete časový harmonogram průběhu SZZk a obhajob. Čtěte, prosím, pozorně. Harmonogram_SZZk _září   Důležité upozornění k obhajobám diplomových prací: U obhajob magisterských diplomových prací se předpokládá jako nezbytná součást power-point. prezentace, u obhajob bakalářských prací se využití prezentace velmi doporučuje. V zájmu efektivního průběhu obhajob proto všichni, kteří budou prezentací využívat, ji […]

read more