Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění pro zájemce o AES – navazující Mgr. studium

Milí uchazeči,

vážíme si vašeho zájmu o další studium na KAE. Protože součástí projevu zájmu o studium je předložení práce (srov. podmínky přijetí na webu FF), raději upozorňuji, že práci musíte skutečně podle stanovených pokynů odevzdat. Nelze spoléhat na to, že máme dva výtisky vašich diplomových prací! Ty slouží k jiným účelům.

Uvědomte si také, že počítače nerozlišují mezi uchazečem z venku a z FF, ale žádají záznam práce doručena! Kromě toho, my nemůžeme vědět, zda budete předkládat práci bakalářskou nebo jinou! Tedy opakuji, práci k přijímacímu řízení je nutno odevzdat nezávisle na práci bakalářské.

Práce předkládají jen studenti z jiných oborů než je AES Bc.! AES Bc. má jen pohovor!

JK

Post Tagged with

Comments are closed.