Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Seznam BP a DP se jmény vedoucích a přidělených oponentů.

Milí diplomanti,

 ZDE je uveden přehled odevzdaných prací, jména vašich vedoucích a jména přidělených oponetů.

Posudky vedoucích prací i oponentů byste měli mít k dispozici ve STAGu nejpozději 23.5.2011 ve 23.59. Pokud by tomu tak nebylo, neprodleně kontaktujte vedoucího/oponenta práce a informujte i mě. Věřím ale, že takový případ nenastane.

Jaroslava  Kubátová

Comments are closed.