Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Konzultace vs. e-maily

Vážení studenti,

s blížícími se termíny splnění vašich různých povinností dostávám řadu e-mailů, v nichž se dožadujete mých vyjádření popř. úkonů k záležitostem, které ovšem vyžadují řádné osobní projednání.

Upozorňuji vás tedy, že v žádném případě nebudu korespondenčně vyřizovat návrhy obsahu diplomových prací, zadání diplomových prací, udělování kreditů za EMA a jiné disciplíny apod. Mailem budu vyřizovat jen záležitosti, které představují úsporu času pro vás i pro mě – tedy rychlé operativní dotazy.

Každým svým podpisem přebírám spoluodpovědnost za kvalitu podepsaného dokumentu – tedy nepodepíši nic, o čem nejsem přesvědčena, že je kvalitní – a proto je nutná osobní konzultace.

Děkuji za pochopení

J. Kubátová

Post Tagged with

Comments are closed.