Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výsledky testů – KAE/UP2

Milí studenti, do STAGu  jsou vloženy výsledky testů z předmětu Úvodu do práva z  termínů 10.5.2011 a  23.5.2011.  Pro studenty, kteří neuspěli je vypsán termín 27.6.2011 v 9.00. Studetni, kteří by se měli dostavit na 3. termín: Barčík, Gottfried, Dragounová, Jursa, Kovalčík, Prudniková, Strapina, Svárovská, Zinčeko. H.K.  

read more

Upozornění pro zájemce o AES – navazující Mgr. studium

Milí uchazeči, vážíme si vašeho zájmu o další studium na KAE. Protože součástí projevu zájmu o studium je předložení práce (srov. podmínky přijetí na webu FF), raději upozorňuji, že práci musíte skutečně podle stanovených pokynů odevzdat. Nelze spoléhat na to, že máme dva výtisky vašich diplomových prací! Ty slouží k jiným účelům. Uvědomte si také, […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE

UPOZORNĚNÍ  pro přihlášené na SZZk a obhajoby- květen/červen 2011 Ve STAGu uvedené časy v jednotlivých termínech nejsou podstatné – tedy neplatí. Všichni přihlášení na jeden každý den vypsaných termínů se dostaví tak, aby zvládli být přítomni na společném zahájení (losování komisí) stanoveném buď  pro dopolední bloky (většinou v 08:30hod.), nebo pro odpolední bloky (většinou 13:00 […]

read more

Overdue QM Projects

The overdue project must be sent to professor Heretl imidiately!

read more

Test Marketing 2

Milí studenti, test z Marketingu 2 (Ing. Baránek) proběhne dne 30. 5. 2011 od 15:00 v posluchárně 2.21 na katedře politologie, Křížkovského 12, 1. patro. Je to místnost nad posluchárnou 127. Ivana Grenová

read more

Nabídka odborné stáže Leonardo da Vinci – pro absolventy

Aktualizované nabidky zahraniční odborné stáže pro čerstvé absolventy oboru Aplikovaná ekonomie / KAE (v kombinaci s anglictinou ci nemcinou). Jsou určené pouze studentům posledních ročníků, kteří nyní končí studium a čerstvým absolventům do 1,5 roku od ukončeni studia. Řecko Německo   H.K.    

read more

Nabídka práce – asistentka – Dalkia

Nabídku pracovní pozice najdete ZDE

read more

Zápis do indexu KPE/EUE2

Pro zápis do indexu se můžete stavit v pondělí 30. května 12:00-12:45 a ve středu 1. června 11:00-11:45. Přijďte, prosím, na sekretariát KPES. Ve středu 1. června probíhají obhajoby, takže Vás prosím o trpělivost v případě, jestliže na mne budete muset chvíli počkat. Děkuji a zdravím, Markéta Šustková

read more

Používání univerzitních e-mailů

Z pověření děkana FF upozorňuji studenty na jejich povinnost používat oficiální univerzitní e-maily. Zejména ve zkouškovém období jim na ně mohou být zasílány důležité informace! JK

read more

Marketing 2

Výsledky z MK2 jsou ve STAGu Hodnocení bylo následující: výborně – 100 – 86 bodů velmi dobře – 85 – 66 b dobře – 65 – 51 b nevyhověl – 50 a méně bodů Opravný termín je vypsánna  pondělí 30.5. od 15 hodin. Místo bude upřesněno. Zápis známek a zápočtů do indexu proběhne v také […]

read more

Úvod do práva – test z 10.5.2011

Ve STAgu jsou zveřejněny  pouze výsledky těch studentů,  kteří napsali jen zápočet nebo zkoušku a zápočet nesplnili. Všichni ostatní, kteří mají nevyplněné „okýnko“  – zápočtem a zkouškou prošli – výsledky se dozvíte v pondělí 23.5.2011. Ve STAgu jsou zapsaní  – 3 co nesplnili a 41 co dostali jen zápočet.   H.K.    

read more

Konzultace J. Kubátové

Moje konzultace ve čtvrtek 19.5. http://www.kae.cz/2011/04/konzultace-j-kubatove-zmena-terminu/ zustavaji v platnosti, ale kvůli stěhování nemohu říci, kde přesně budou, pravděpodobná místa: obvyklá pracovna nebo místnost 1.28 (proti učebně 127) nebo 2.26 – nad 1.28. Důležité: pokud budete chtít cokoliv zapisovat do indexů, musíte přinést vytištěný záznam ze STAGu, neboť můj přístup k papírové i elektronické dokumentaci je […]

read more

Výběrové řízení do Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR

Milí studenti, níže v příloze najdete nabídku na výběrové řízení do Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ivana Grenová Dipl akademie MZV ČR

read more

Informace pro studenty, kteří mají avatary v SL

Milí SL studenti, patrně jste také obdrželi zprávu, že jste byli ejected from SL by Igor Stratten. Igor, jak možná víte, je nový majitel místa, kde je FF UP v pronájmu. Jeho jednání i rétoriku považuji za tak neprofesionální (trvá už několik týdnů, toto je „poslední kapka“), že jsem se rozhodla Bohemii opustit a hledat […]

read more

Evaluace výuky KAE pokračuje

Milí studenti, s koncem semestru připomínám, že dotazník k evluaci předmětů vyučovaných na KAE, umístěný ZDE, je stále aktivní a zpětnou vazbu od vás uvítáme. Vaše hodnocení a připomínky za ZS jsem zpracovala a jednotlivým vyučujícím předala. Totéž provedu po LS. Velmi mě potěšilo, že několik studentů si již na dotazník vzpomnělo a své názory  […]

read more

Virtual Work – „Second“ dotazník

Milí studenti, prosíme o vyplnění druhého dotazníku, který je anonymní. Odkaz: https://spreadsheets1.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHd2TlVZTUk5Yk90V2VvSGxkZmJDdnc6MQ KB

read more

Projektové řízení

Prosím studentky ze skupiny Konference zdravého životního stylu o zaslání kontaktu – email. Děkuji KB

read more

Konzultace vs. e-maily

Vážení studenti, s blížícími se termíny splnění vašich různých povinností dostávám řadu e-mailů, v nichž se dožadujete mých vyjádření popř. úkonů k záležitostem, které ovšem vyžadují řádné osobní projednání. Upozorňuji vás tedy, že v žádném případě nebudu korespondenčně vyřizovat návrhy obsahu diplomových prací, zadání diplomových prací, udělování kreditů za EMA a jiné disciplíny apod. Mailem […]

read more

Manažerská psychologie 11/5/2011

Milé studentky a studenti, dne 11/5/2011 se pan Rodný bohužel nemůže dostavit. Náhradní termín pro zájemce o psychodiagnostiku bude v ZS 2011. 11/5 tedy budou prezentace vašich příspěvků a referátů. Přeji pěkný den KB  

read more

Virtual Work

Předmět Virtual Work bude ukončen dne 10.5.2011 od 16.45 v real life, v učebně 117 (vchod Křížkovského 12, zadní trakt) . Na programu je prezentace skupiny a focus group. Účast je povinná. Všichni studenti mají za povinnost řádně vyplnit dva dotazníky. Bez vyplnění dotazníku nebude udělen zápočet. 1) První dotazník naleznete na adrese team.benekov.com. Vyberte variantu vstupní […]

read more