Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Volby do Akademického senátu UP 5. 4.-6. 4. 2011

Milé studentky, milí studenti,

ve úterý a ve středu 5. – 6.4. se na FF konají volby senátorů do univerzitního akademického senátu.

Volí se dva akademici a jeden student.

Akademický senát vysoké školy má řadu pravomocí, těmi nejdůležitějšími je schvalování rozpočtu vysoké školy a kontrola využívání finančních prostředků vysoké školy. Jak bohužel víte, na UP je v této věci mnoho co napravovat, v mediích proběhla řada zpráv o problémech a pokutách, které UP za nesprávné hospodaření dostala. Tyto prostředky pak chybí na rozvoj studia a vědy.

Je proto nanejvýše žádoucí, aby v senátu zasedali mimořádně znalí ekonomičtí odborníci, kterých, pravda, na UP mnoho není. Dva však na kandidátní listině FF najdete:

Ing. Jiří Klvač, CSc. a Ing. Zdeněk Puchinger

Oba pánové působili před svou akademickou kariérou ve vysokých manažerských funkcích a ti z vás, kteří již prošli jejich výukou, vědí, že budou velmi dobrými partnery, možná protivníky, univerzitních ekonomů.

Za FF kandiduji i já, ale kdybych věděla, že nakonec kandidaturu přijmou i páni kolegové, nepřijala bych ji já.

Za studenty pak je jistě vhodným kandidátem Tomáš Vaverka, který studuje Aplikovaná ekonomická studia a Japonskou filologii.

Pokud tedy máte v úterý či ve středu chvíli času a pokud chcete, aby o hospodaření UP spolurozhodovali odborníci s úspěšnou praktickou zkušeností, prosím, jděte k volbám (na Křížkovského 10) a hlasujte pro ekonomy Klvače, Puchingera a Vaverku. Moje hlasy mají jisté.

Jaroslava Kubátová

 

 

Comments are closed.