Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SZZk a obhajoby na KAE

Na následujícím odkazu naleznete časový harmonogram průběhu SZZk a obhajob.

Čtěte, prosím, pozorně.

Časový harmonogram SZZk a obhajob na KAE

 

Důležité upozornění k obhajobám diplomových prací:

U obhajob magisterských diplomových prací se předpokládá jako nezbytná součást power-point. prezentace,

u obhajob bakalářských prací se využití prezentace velmi doporučuje.

V zájmu efektivního průběhu obhajob proto všichni, kteří budou prezentací využívat, ji zašlou

nejpozději do 27.5.2011 na adresu: zp.kae@seznam.cz

Název souboru: Příjmení_jméno

 

ZP

 

Post Tagged with

Comments are closed.